Złoty Stok: Koordynacja transportu i informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19

wtorek, 23.3.2021 11:47 599 1

Informujemy, że osoby chcące wziąć udział w szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19, a będące jednocześnie osobami:

a) niepełnosprawnymi, posiadającymi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

b) mającymi obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień najbliższego miejsca zamieszkania,

mogą skorzystać ze wsparcia Gminy Złoty Stok w zakresie dowozu do punku szczepień.

Od 15 stycznia 2021 r. działa w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku telefon dedykowany w/w osobom, pod którym mogą Państwo zgłaszać potrzeby dowiezienia do punktu szczepień w Złotym Stoku, tj. Praktyki Lekarza Rodzinnego Ewy Seweryn lub punktu szczepień w Paczkowie prowadzonym przez przychodnię rodzinną NZOZ „OMEGA”.

Państwa zgłoszenia będziemy przyjmować od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do1500.

Numer telefonu 74/8164154

UWAGA!!!

Informujemy ponadto, że zgłoszenia na szczepienia (umówienie terminu) można dokonać w następujący sposób:

 telefonicznie za pomocą specjalnej infolinii 989,

  • online za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (pacjent.gov.pl),
  • za pomocą SMS. Na numer tel. 880 333 333 wysyłam SMS o treści „SzczepimySie”
  • bezpośrednio w punkcie szczepień w Złotym Stoku – numer telefonu do rejestracji 74/8175500
  • Przychodni Rodzinnej OMEGA tel. 74/8333798

Od 23 marca 2021 r. za wyjątkiem zdefiniowanych grup zawodowych, powszechnymi szczepieniami objęte są osoby urodzone w latach od 1952 do 1961. Od 25 marca 2021 r. będą wznowione zapisy dla seniorów powyżej 70-tego roku życia.

UM Złoty Stok

 

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

dr Simon wtorek, 23.03.2021 12:07
Niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu...