Złoty Stok: przyjęto uchwałę o gospodarowaniu nieruchomościami

środa, 16.6.2021 11:29 407 0

20 maja 2021 r. Rada Miejska w Złotym Stoku podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złoty Stok.

Najistotniejszą zmianą przedmiotowej uchwały jest zmiana wysokości udzielanej bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Obecnie przy sprzedaży lokalu mieszkalnego bonifikata wynosi 60 % dla nieruchomości znajdujących się w budynkach, w których w okresie 10 lat od dnia złożenia wniosku wykonano wymianę pokrycia dachowego i 90 % dla pozostałych nieruchomości, których nie dotyczy powyższy zapis. Podjęta uchwała wprowadza zmianę bonifikaty w wysokości 30 % dla nieruchomości znajdujących się w budynkach, w których w okresie 10 lat od dnia złożenia wniosku wykonano wymianę pokrycia dachowego i 60 % dla pozostałych nieruchomości, których nie dotyczy powyższy zapis.

W celu umożliwienia bezprzetargowego wykupu lokalu mieszkalnego z bonifikatą wynoszącą 90% i 60 % wprowadzona została karencja. Każdy złożony do 31 grudnia 2021 roku wniosek o wykup lokalu na rzecz najemcy, jeżeli zostanie przeznaczony do sprzedaży wówczas skorzysta z 90 % lub 60 % bonifikaty. Z kolei dla wniosków złożonych po 01.01.2022 roku wysokość bonifikaty wynosić będzie 60% i 30 % od ustalonej ceny.

Niezdecydowani najemcy lokali mieszkalnych mają czas do końca 2021 r. na złożenie wniosku o wykup mieszkania, jeżeli chcą skorzystać z wyższej bonifikaty.

Podjęta uchwała obowiązywać będzie od 10 czerwca 2021 r.

Prezentacja

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)