środa, 21 lutego 2024

Eleonory, Fortunata

Portale Lokalne

Kontakt do działów

O portalu Doba.pl

O portalu Doba.pl - Regulamin komentarzy

REGULAMIN KOMENTARZY

§1.

DOBA.PL Portale Lokalne T. Kuriata, P. Wąsiński, T.Ziembicki SPÓŁKA JAWNA, zwana dalej Wydawcą, udostępnia swoim Czytelnikom możliwość bezpłatnego zamieszczania komentarzy do materiałów opublikowanych w serwisach doba.pl/wroclawdoba.pl/dbdoba.pl/dswdoba.pl/ddz,
doba.pl/dzadoba.pl/dkl.

§2.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Czytelników, które są opiniami samych Czytelników.

§3.

Zamieszczając komentarz do opublikowanego materiału Czytelnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego treści w innych publikacjach na łamach serwisów prowadzonych przez Wydawcę.

§4.

Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Czytelników komentarzy o treściach sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

§5.

Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Czytelników komentarzy zawierających wulgaryzmy.

§6.

Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Czytelników komentarzy zawierających przekazy reklamowe.

§7.

Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, o których mowa w §4, §5, §6 oraz takich, które zostaną uznane za uciążliwe lub zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji.

§8.

Wydawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości zamieszczania komentarzy dla wybranych materiałów bez podawania przyczyn takiego działania.

§9.

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.