Zniszczone banery informacyjne zarządu powiatu kłodzkiego

wtorek, 13.9.2022 13:39 447 0

Tylko kilka dni wystarczyło, aby akcja informacyjna zarządu powiatu kłodzkiego odnośnie pomijania powiatu w programie rządowym „Polski Ład”, spotkała się z wandalizmem i pierwszymi agresywnymi reakcjami.

Zostały zniszczone trzy bannery z informacją o braku finansowania:
– budowy drogi do Polanicy-Zdrój wraz ze ścieżką rowerową Kłodzko-Wielisław-Polanica,
– przebudowy drogi w Długopolu Górnym (dwa zniszczone banery).

Pomimo iż, jak twierdzą niektórzy, że powiat kłodzki otrzymał ogromne wsparcie rządowe, to chyba ma na myśli tylko wsparcie w sensie geograficznym. Przypominamy, że powiat to nie tylko gminy wiejskie i gminy miejskie, które otrzymują środki na swoje inwestycje, ale powiat to też odrębny szczebel samorządowy– osobna administracja terytorialna – jako urząd (starostwo powiatowe), który ma osobne zadania do wykonania i zarządza ogromnymi zasobami oraz odpowiada za nie, jak:
– drogi – aż 700 km,
– szkoły,
– domy pomocy społecznej,
– domy dziecka,
– ZOZ Kłodzko,
– PKS w Kłodzku S.A. w Restrukturyzacji,
– Zarząd Dróg Powiatowych.
POWIAT to wiele innych pozostałych jednostek mu podległych.

Powiat w takim sensie (jako samorząd), jest stale pomijany w programach rządowych pomimo prawidłowego składania wniosków o dofinansowanie ważnych inwestycji dla mieszkańców powiatu, o czym chcemy Państwa informować. [-]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek