Lewin Kłodzki otrzymał 100 tys. złotych w ramach programu "Cyfrowa Gmina". Na co przeznaczą środki?

poniedziałek, 19.9.2022 10:47 303 0

Gmina Lewin Kłodzki podpisała umowę o powierzenie grantu dotyczącą realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Gmina w ramach projektu pozyskała dofinansowanie na zakupu 9 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym Windows 10 i MS Office, które będą służyły do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim. Zostanie zakupione także urządzenie wielofunkcyjne. Zakupione zostaną UPS-y on-line, które będą miały za zadanie podtrzymanie ciągłości pracy w przypadku braku zasilania elektrycznego. Obecnie w Urzędzie do pracy wykorzystywane są stacjonarne komputery, które nie mogą służyć do wykonywania pracy zdalnej. Obecnie wykorzystywane do pracy w Urzędzie UPS-y są wyeksploatowane (zakupione w 2010 roku). W ramach projektu zostanie zakupiony także serwer plików NAS, którym nie dysponuje obecnie Urząd. Zabezpieczy dane na stacjach roboczych przed szyfrowaniem plików przez złośliwe oprogramowanie. Zostanie wykonany audyt cyberbezpieczeństwa zgodnie z wymogami konkursu.

Czas trwania projektu: 2022 rok.

Powyższe zadania przyczynią się do zwiększania cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa w gminie Lewin Kłodzki. 

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO PC na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek