Blisko 10 milionów złotych z Funduszy Norweskich dla MZEC w Świdnicy

czwartek, 29.7.2021 11:30 629 0

Ministerstwo Klimatu i Środowiska jako Operator Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 ogłosiło wyniki naborów konkursów w obszarze energia. Doceniono wniosek Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy, któremu przyznano dofinansowanie w wysokości 9 562 200 zł na budowę nowoczesnego i ekologicznego miejskiego systemu ciepłowniczego, opartego o gaz ziemny.

Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, wiceminister klimatu, Ireneusz Zyska poinformował o przyznanej dotacji, życząc szybkiej realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie wyraził przekonanie, że nasz region może stać się przykładem dla innych regionów, zmagających się z problemem smogu. Dzięki tej inwestycji Świdnica zyska pewne i bardziej przyjazne środowisku źródło energii. 

- Cały projekt z wkładem własnym opiewa na kwotę ponad 23 mln zł. Staramy się także o współfinansowanie pożyczkowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które przyznane może zostać do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji - mówi prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Jacek Piotrowski

Teraz rozpoczną się prace projektowe niezbędne do realizacji inwestycji. MZEC ma zapewnioną dostawę gazu z PGNiG w 2023 roku. Musi jeszcze uzyskać koncesję na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej i wziąć udział w aukcji, która pozwoli na sprzedaż nadwyżki tej energii na kilkanaście lat. 

- To długofalowe zadanie. Musimy zacząć inwestować w zmianę struktury technologii produkcji ciepła, bo takie są wymogi polityczne, prawne i społeczne. To redukcja emisji CO2, poprawa efektywności energetycznej, wzrostu udziału OZE i walka o czyste powietrze. Oprócz gazu szukamy więc także innych rozwiązań – na placu węglowym chcemy zamontować panele fotowoltaiczne. Współpracujemy również z firmami JCOAL i Sumitomo SHI FW Energia Polska w zakresie nowoczesnych technologii spalania paliw w sposób przyjazny dla środowiska oraz pozyskiwania energii z biomasy i odpadów – dodaje prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Jacek Piotrowski

W naborze „Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła” pozytywną ocenę uzyskało 14 projektów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to ok. 162,4 mln zł, czyli ok. 37,6 mln euro. 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)