komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

poniedziałek, 1 marca 2021

Antoniny, Radoslawa

« strona 1 z 10 »
Wielkanocny konkurs plastyczny

Wielkanocny konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pn. „Wyjątkowa kartka wielkanocna” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, klas 0 – 8 szkół podstawowych oraz osób dorosłych. Prace należy składać w terminie do dnia 19 marca 2021 r. w siedzibie GOKSiR w Dobromierzu. Więcej informacji o konkursie w regulaminie oraz pod nr tel. 74 85 86 288.
czwartek, 25.2.2021 13:15
156
Pomoc dla pogorzelców z Czernicy

W pożarze stracili dobytek całego życia

W grudniu 2020r. wskutek pożaru budynku wielorodzinnego w Czernicy (gmina Dobromierz) dwie rodziny straciły dach nad głową i prawie cały dobytek życia. Wszystko działo się na oczach dzieci, którym żywioł zniszczył rodzinny dom. Nikt w pożarze nie ucierpiał, ale budynek został poważnie zniszczony. Spaleniu uległ dach oraz poddasze. W celu wsparcia poszkodowanych mieszkańców w wyniku pożaru zorganizowana została zbiórka pieniędzy na odbudowę budynku. Na portalu zrzutka.pl prowadzona jest zbiórka pieniędzy pod hasłem &b
czwartek, 25.2.2021 12:24
2721
Lutowa sesja rady

Lutowa sesja rady

Podczas lutowej sesji Rady Gminy Dobromierz, wprowadzono szereg zmian w obrębie budżetu gminy, zabezpieczając m.in. środki na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w Czernicy i Dzierzkowie, rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gniewkowie i w Borowie, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Dobromierzu, wykup działek pod budowę drogi wewnętrznej w Szymanowie, położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Dzierzkowie, Serwinowie i w Borowie, wykonanie kominów kotłowni olejowej w szkole w Roztoce, czy rozbudowę oświetlenia ulicznego w Kłaczynie.
poniedziałek, 22.2.2021 14:18
146

Sołtysi doręczą decyzje podatkowe

Trwa coroczna akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2021.   Decyzje na terenie Gminy Dobromierz roznosić będą sołtysi.Doręczanie może odbywać się w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów wraz z datą na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Dystrybucja decyzji podatkowych potrwa od 17 do 28 lutego 2021 roku. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowe
piątek, 19.2.2021 12:45
229
Znikome zainteresowanie postawieniem masztu w mateczniku posła Zyski i europosłanki Zalewskiej

Znikome zainteresowanie postawieniem masztu w mateczniku posła Zyski i europosłanki Zalewskiej

W czterech gminach powiatu świdnickiego staną maszty z biało-czerwona flagą. Wszystko za sprawą projektu, którego organizatorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a warunkiem jego realizacji było zebranie wymaganej liczby głosów poparcia mieszkańców gminy. Ci z matecznika posła Zyski i europosłanki Zalewskiej z PiS-u czyli Świebodzic nie poparli pomysłu. Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu i zbiorą odpowiednią liczbę głosów poparcia poprzez głosowanie online.  -
piątek, 5.2.2021 08:32
7
2412

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W imieniu firmy TAURON Dystrybucja informujemy o przerwach w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Dobromierz, ul. Zielona 3,4 oraz działki nr: 91/34, 39, 40, 43, 44, 367, 88/2, 322/11, 12, 57 w dniu 2 lutego w godz. 09:00 – 12:00
piątek, 29.1.2021 20:57
290
sesja RM Dobromierza

Budżet Dobromierza na 2021 przyjęty jednogłośnie

Podczas styczniowej sesji Rady Gminy Dobromierz, jednogłośnie przyjęty został budżet gminy na 2021 rok. Dochody zaplanowano na poziomie 43.401.928,00 zł, zaś wydatki 46.251.872,00 zł. Mimo trudnej sytuacji związanej z panującą pandemią koronawirusa dobromierscy samorządowcy w nowym roku na inwestycje przeznaczą aż 19 milionów złotych. Najważniejszym i najbardziej kosztownym zadaniem przewidzianym do realizacji w bieżącym roku pozostaje kanalizacja sanitarna, stąd na jej budowę w Borowie, Roztoce i Jugowej oraz drugi etap bu
piątek, 29.1.2021 20:55
2
605

Kto zarządza drogami w gm. Dobromierz

Zimowa aura cieszy dzieci i amatorów sportów zimowych, ale jest też sporym utrudnieniem dla kierowców. Poniżej przypominamy, kto zarządza daną drogą na terenie gminy Dobromierz i komu należy zgłaszać ewentualne uwagi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, rejon w Wałbrzychu: Odpowiada za drogę krajową nr 35 – w Gminie Dobromierz i odcinek:Jaskulin, Dobromierz, Bronówek BolkówKontakt pod nr tel. 74 841 03 65 Dolnośląska Służba Dró
wtorek, 19.1.2021 14:19
330
Kondolencje dla rodziny ś.p. Henryka Olczaka

Kondolencje dla rodziny ś.p. Henryka Olczaka

piątek, 8.1.2021 17:21
798

Nowa nawierzchnia drogi w Roztoce

Nowa nawierzchnia drogi w Roztoce

Gmina Dobromierz wraz z Powiatem Świdnickim nie zwalnia tempa w zakresie inwestycji drogowych. Po przebudowie drogi Dobromierz-Jugowa, częściowej wymianie nawierzchni w Borowie i Dobromierzu, budowie chodnika w Kłaczynie, przyszedł czas na modernizację po pracach kanalizacyjnych ponadkilometrowego odcinka drogi powiatowej w Roztoce. Nowa nawierzchnia nie tylko wygląda estetycznie, ale przede wszystkim wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi.
wtorek, 5.1.2021 12:48
227
Zmarł ks. Stanisław Majchrzak

Zmarł ks. Stanisław Majchrzak

Odszedł w 82. roku życia i 54. roku kapłaństwa. Ostatnie 9 lat spędził w Domu Księży Emerytów Diecezji Świdnickiej. Przed laty był proboszczem w Zwróconej, Piszkowicach, Jedlinie Zdroju i w Roztoce. Ks. Stanisław Majchrzak urodził się w 1938 r. w Siekierkach Wielkich, w województwie poznańskim. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bp. Marka Mendyka, Biskupa Świdnickiego, sprawowana będzie 7 stycznia br. (czwartek) o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Roztoce.
wtorek, 5.1.2021 09:05
1376
Chodnik w Siodłkowicach prawie gotowy

Chodnik w Siodłkowicach prawie gotowy

Dobiega końca budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi, przejściem dla pieszych, przebudową zjazdów i odwodnieniem drogi w Siodłkowicach. Zadanie realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu za kwotę ponad 800 tys. zł ma celu poprawę ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 34, likwidację miejsc niebezpiecznych oraz zapewnienie poprawy bezpieczeństwa, widoczności i przepustowości na przedmiotowym odcinku drogi.
poniedziałek, 4.1.2021 09:22
226
Nowy bus dla osób niepełnosprawnych

Nowy bus dla osób niepełnosprawnych

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 77 635,55 zł uzyskanemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D, Gmina Dobromierz wzbogaciła się o nowy mikrobus marki Volkswagen Transporter Kombi specjalnie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Wartość samochodu to kwota 144 990 zł, z czego 67 354,45 zł zostało sfinansowane ze środków własnych gminy. Auto będzie codziennie dowozić 8 niepełnosprawnych uczniów, w tym 1 osobę poruszającą się na wózku, do specjalistyczny
sobota, 26.12.2020 08:00
945

Opłata za śmieci bez zmian

Informujemy, że na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dobromierz w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r." wykonywanej przez Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o. o. w Jaworze stawki opłat za odpady komunalne nie ulegną zmianie.  WSZYSCY właściciele nieruchomości zamieszkałych w dalszym ciągu są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odbiór wyselekcjonowan
czwartek, 24.12.2020 09:15
389
Nowa droga w Bronowie

Nowa droga w Bronowie

15 grudnia zostały odebrane prace polegające na przebudowie drogi gminnej w Bronowie, od posesji nr 17 do posesji nr 16, o łącznej długości 86,66 m. Nawierzchnia drogi została wykonana z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 6 cm, natomiast podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanej mechanicznie, gr. 10 cm.
piątek, 18.12.2020 09:10
841
Ranking samorządów. Jakie miejsca zajęły gminy w naszym powiecie?

Ranking samorządów. Jakie miejsca zajęły gminy w naszym powiecie?

Ranking Samorządów 2020 przygotowywany przez redakcję Rzeczpospolitej, ocenia dotychczasowe dokonania i kondycję miast oraz gmin w wielu obszarach. - Mimo trudnych okoliczności, Kapitała Rankingu Samorządów zdecydowała się na jego przeprowadzenie. W rankingu oceniamy dokonania władz lokalnych pod względem zrównoważonego rozwoju, a to właśnie taka polityka może pomóc miasto i gminom przetrwać najtrudniejsze czasy. Zrównoważony rozwój zakłada bowiem odpowiedzialne gospodarowanie istniejącymi zasobami w
piątek, 18.12.2020 08:55
3
2172
dobromierz z nowym boiskiem

Dobromierz z boiskiem do siatkówki

Dobiegły końca prace związane z budową boiska do siatkówki przy basenie w Dobromierzu, dz. nr 91/59, obręb Dobromierz. W ramach realizacji zadania przeprowadzono roboty ziemne oraz prace przygotowawcze do budowy boiska o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach pola gry 9,0 x 18,0 m. Inwestycję o wartości 38 703,57 zł wykonała firma "DABRO-BAU".
czwartek, 17.12.2020 09:44
260
[FOTO] Nocny pożar domu w Czernicy. Pogorzelcy potrzebują pomocy!

[FOTO] Nocny pożar domu w Czernicy. Pogorzelcy potrzebują pomocy!

14 grudnia ok.godz.22 w miejscowości Czernica w gm. Dobromierz doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym.  Na miejsce zostały skierowane siły i środki z powiatu jaworskiego i świdnickiego. - Strażacy działali zarówno wewnątrz jak i zewnątrz budynku między innymi za pomocą podnośnika. Walka z ogniem trwała do późnych godzin nocnych. Dom który był objęty pożarem należał do wójta gminy Mściwojów oraz jego sąsiadów - relacjonują strażacy. Na szczęście ni
wtorek, 15.12.2020 09:37
1972
Przyszłoroczny Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym odbędzie się w Dobromierzu

Przyszłoroczny Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym odbędzie się w Dobromierzu

Przyszłoroczny Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym odbędzie się w Dobromierzu. To wynik kilkumiesięcznych negocjacji i efekt dobrej współpracy między wójtem Jerzym Ulbinem a przedstawicielami LKKS "Górnik Wałbrzych" - Mateuszem Rosiakiem i Władysławem Żyndulem. Organizatorzy szacują, że impreza zaplanowana na 22-23 maja przyciągnie do Dobromierza ponad 350 zawodników od młodzików do elity kolarstwa. I to nie wszystko, bowiem niespełna miesiąc później, 19 czerwca w dobromierskim parku odbędzie się liga MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej, której formuła zostanie poszerzona o mistrzostwa w kolarstwie szkół i przedszkoli.
poniedziałek, 14.12.2020 12:17
397

Spotkanie z parlamentarzystkami

7 grudnia wójt Jerzy Ulbin spotkał się z senator Agnieszką Kołacz - Leszczyńską i poseł Moniką Wielichowską. Głównym tematem rozmów były inwestycje gminne, a szczególnie najważniejsza z nich - budowa oczyszczalni ścieków w Czernicy i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gniewków, dofinansowanej ze środków unijnych poprzez ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Podczas spotkania poruszono również kwestię ustawy o ochronie zwierząt w kontekście sytuacji z którą od kilku tygodni boryka się gmina Dobromierz.
poniedziałek, 14.12.2020 11:53
196
Rów melioracyjny udrożniony

Rów melioracyjny udrożniony

Dotacja celowa pozyskana przez Gminę Dobromierz z budżetu Województwa Dolnośląskiego pozwoliła na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych w obrębie działki 318/2 w Czernicy. Długość rowu objętego konserwacją (koszenie skarp, likwidacja roślin korzeniących się w brzegach rowu, odmulenie i oczyszczenie z namułu) to 320 mb.
wtorek, 8.12.2020 10:08
270

GOPS apeluje

Zbliżający się okres zimowy oraz trwająca epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 to bardzo trudny czas, w szczególności dla seniorów, osób niepełnosprawnych, chorych i bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem wrażliwości. Z tego względu apelujemy do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Nie pozostańmy obojętni. Wyrażamy nadzieję, że nasze wsp&
wtorek, 8.12.2020 10:07
231
Przebudowano kolejny odcinek drogi

Przebudowano kolejny odcinek drogi

Zakończono prace związane z przebudową drogi gminnej na działce nr 331/15, 288 w Dobromierzu o łącznej długości 265,99 m. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego, warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem, warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Koszt inwestycji, której wykonawcą była firma BISEK-Asfalt wyniósł 177 235,50 zł, w tym 55 650 tys. zł stanowi dotacja z budżetu Województwa Do
czwartek, 26.11.2020 13:43
304

Badają jakość powietrza w Gniewkowie

W trosce o jakość powietrza na terenie gminy Dobromierz zainstalowano trzeci czujnik jakości powietrza, tym razem w Gniewkowie. Urządzenie informuje o temperaturze, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych PM 2.5, PM 10, PM1. Mieszkańcy mogą sprawdzić poziom zapylenia oraz inne badane parametry w zakładce utworzonej na stronie Gminy. https://airly.org/map/pl/#50.994575,16.223779,i32955  
czwartek, 19.11.2020 14:10
361

Niższy podatek transportowy!

Nowe stawki podatku od środków transportowych, przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz, programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zmiany w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej były przedmiotem obrad listopadowej sesji Rady. Dobromierz chce zachęcić właścicieli ciężarówek, autobusów i pozostałych pojazdów niższym podatkiem od środków transportowych. Od przyszłego roku stawki pójdą znacznie w dół - tak uchwalili radni. - Zdecydowaliśmy się na ukłon w stronę przedsiębiorców, którzy znacznie odczuli skutki pandemii. Chcemy żeby nie uciekali i płacili podatki w naszej gminie. Warto przy tym zachęcić kolejne firmy, kt&
środa, 18.11.2020 08:20
285
[FOTO] Droga powiatowa Dobromierz - Jugowa już gotowa

[FOTO] Droga powiatowa Dobromierz - Jugowa już gotowa

1,9 mln złotych kosztowała przebudowa drogi powiatowej nr 2794D na odcinku Dobromierz - Jugowa. Zakres robót obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, budowę przepustów, wykonanie: podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W 35/50, warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA 11 50/70, a także zjazdów, poboczy, robót w zakresie kształtowania terenu (humusowanie skarp, nasadzenia) oraz oznakowania poziomego i pionowego. W czynnościach odbiorowych uczestniczył dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Marek Olesiński, wójt Jerzy Ulbin, radny Powiatu Świdnickiego Krystian Ul
wtorek, 17.11.2020 12:18
870
Sportowcy z nową szatnią

Sportowcy z nową szatnią

Dobiegły końca prace związane z modernizacją (przebudową) budynku zaplecza boiska sportowego w Roztoce. Przebudowie został poddany budynek szatniowo - sanitarny, z którego korzystają głównie sportowcy z klubu Granit Roztoka. Zgodnie z przedmiotem zamówienia zmianie uległo położenie części ścianek działowych, obiekt został pomalowany, położono płytki podłogowe oraz ścienne, osadzono drzwi, okna oraz zamontowano instalację sanitarną. Zadanie zostało dofinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, objętego programem w
czwartek, 12.11.2020 11:50
247
Świadomi e-seniorzy

Świadomi e-seniorzy

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobromierzu, a także seniorzy z terenu gminy od października br. uczestniczą w bezpłatnym projekcie "Świadomy e-użytkownik", którego realizatorem jest Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PRO-MOTOR. Szkoleniom z podstaw obsługi komputera towarzyszą fachowe porady w jaki sposób za pośrednictwem internetu dokonać rejestracji do lekarza, sprawdzić swoje wizyty, zrealizować e-receptę, złożyć zeznanie PIT, bezpiecznie prowadzić konto bankowe, czy załatwić
poniedziałek, 2.11.2020 09:39
269
Prace kanalizacyjne w toku

Prace kanalizacyjne w toku

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymanów od numeru 6 do 17 i od 48 do 64 wraz ze wszystkimi przynależnymi kanałami bocznymi i przyłączami kanalizacyjnymi. Aktualnie prace prowadzone są w pasie drogi powiatowej na głębokości ponad 4 metrów, stąd zalecane jest zachowanie należytej ostrożności.
poniedziałek, 2.11.2020 09:33
277
Październikowa sesja rady w Dobromierzu

Październikowa sesja rady w Dobromierzu

14 października odbyła się XXV sesja Rady Gminy Dobromierz, podczas której omówiono informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Dobromierz za I półrocze 2020 roku oraz informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok poprzedzający rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz. Zmianie uległ tegoroczny budżet gminy oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa i regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń kanalizacyjnych na terenie objętym inwestycją pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz &ndash
czwartek, 22.10.2020 12:16
269
środa, 24.2.2021 15:17
6
czwartek, 25.2.2021 12:19
5
czwartek, 25.2.2021 12:24
poniedziałek, 22.2.2021 09:30
2
poniedziałek, 18.3.2019 21:19
wtorek, 23.2.2021 08:16
1
środa, 24.2.2021 15:17
6
czwartek, 25.2.2021 12:19
5
poniedziałek, 22.2.2021 09:30
2
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD