Wotum zaufania i absolutorium dla wójta gminy Ciepłowody

czwartek, 30.6.2022 09:32 1584 0

W dniu 27 czerwca 2022 r. odbyła się XLI sesja Rady Gminy Ciepłowody której głównym przedmiotem posiedzenia było udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium z wykonanie budżetu za 2021 r. Wójtowi Gminy Ciepłowody Łukaszowi Białkowskiemu.

Radni Gminy Ciepłowody na podstawie pozytywnej opinii w sprawie udzielenia absolutorium, wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepłowody jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu wotum zaufania jak i absolutorium Wójtowi.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Damian Cieślik wraz z Radnymi i Sołtysami złożyli Wójtowi Łukaszowi Białkowskiemu, Skarbnikowi Pani Monice Kowalskiej oraz Pani Marii Grzesik pełniącej obowiązki Zastępcy Skarbnika gratulacje i podziękowania za owocną pracę, składając na ich ręce kwiaty. Gratulacje złożyła również radna powiatu ząbkowickiego Pani Teresa Markowska.

W swoim wystąpieniu Wójt podziękował za udzielone absolutorium oraz bardzo dobrą współpracę, zaznaczając że absolutorium jest owocem ciężkiej pracy wszystkich pracowników samorządu gminy Ciepłowody, radnych, sołtysów jak i każdej osoby która wspiera samorząd na co dzień. Zaznaczył również że wszystkie osiągnięcia są wynikiem wspólnego zrozumienia i działania.

Źródło: Gm. Ciepłowody

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek