Nowa droga w Bobolicach - ogłoszenie o przetargu

piątek, 16.9.2022 11:49 173 0

Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania publicznego pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jaworek, Szklary Wieś, Bobolice, Sieroszów, Koziniec- przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 383 obręb Jaworek-łącznik Bobolice- Sieroszów.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej (wewnętrznej) o długości 186,00 mb , zlokalizowanej na działce nr 383 w miejscowości Jaworek. Droga wewnętrzna o numerze działki 383 stanowi część łącznika drogowego pomiędzy drogą powiatową nr 3070D oraz 3174D.

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje:

• roboty ziemne,

• profilowanie podłoża,

• roboty nawierzchniowe - wykonanie nawierzchni jezdni (grunt stabilizowany cementem, podbudowa z kruszywa łamanego,

warstwy bitumiczne),

• uzupełnienie poboczy z kruszywa,

• oczyszczenie istniejącego rowu.

 

Termin składania ofert: 30.09.2022 godz. 10:00

 

Szczegóły zamówienia: BIP Urzędu Miejskiego- Otwórz na nowej karcie

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek