[FOTO] Rada Miejska przyznała tytuły Honorowych Obywateli Ziębic

poniedziałek, 6.6.2022 16:09 3667 2

W trakcie Dni Ziębic swoją uroczystą sesję miała ziębicka Rada Miejska. Zwołana została na wniosek burmistrza Mariusza Szpilarewicza, który przedstawił rajcom propozycje nadania dwóch tytułów Honorowych Obywateli Miasta  Bonnie Smicox, aktualna prezydent Brighton Sister Cities i Steve Simcox.

Wyróżnieni tytułem od 25 lat bardzo aktywnie działają na rzecz współpracy Ziębic z partnerskim miastem Brighton w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim na płaszczyźnie wymiany młodzieży. W tym czasie wymiany między oboma miastami objęty ponad 250 uczniów.  Wnioski burmistrza zostały jednomyślnie zaakceptowane przez Radę Miejską w Ziębicach.

Bonnie i Steve Simcox'owie od 1997 roku biorą czynny udział w pracach organizacji Brighton Sister Cities działającej przy Sister Cities International. Bonnie Simcox w latach 2016 - 2019 pełniła funkcję sekretarza organizacji. Od roku 2019 sprawuje urząd prezydenta BSC w organizacji Brighton Sister Cities. Steve Simcox w 2006 roku został uhonorowany Nagrodą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zajmują się rekrutacją uczniów i opiekunów uczestniczących w wymianach. W trakcie pobytów w Brighton towarzyszą przez cały czas młodzieży polskiej. Zaangażowanie obu tych osób sprawia, że młodzież z gminy Ziębice miała możliwość zwiedzenia wielu pięknych zakątków Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim Denver oraz Gór Skalistych. Dzięki wymianie uczniowie nawiązują nowe przyjaźnie i mogą wykorzystywać w kontaktach z młodzieżą amerykańską umiejętności nabyte na lekcjach języka angielskiego. Przez lata współpracy wielokrotnie gościli w progach swojego domu delegacje z Ziębic.

Promują Polskę, a przede wszystkim Ziębice wśród mieszkańców Brighton, organizują aukcje charytatywne, uczą amerykańską młodzież naszego hymnu narodowego i polskich piosenek. Wielokrotnie występowali podczas uroczystości w Klubie Polskim w Denver i w Brighton. Są współautorami broszur i materiałów promocyjnych o współpracy polsko-amerykańskiej. Aktywnie włączyli się w przygotowanie projektu repliki Bramy Paczkowskiej, która została postawiona w parku miejskim w Brighton. Angażują się w przygotowywanie imprez dochodowych, z których środki przeznaczane były na pokrycie kosztów wymiany młodzieży. Przyczynili się do otrzymanej przez Brighton Sister Cities międzynarodowej nagrody za wymianę młodzieży (International Award for our Student Exchange Program).

W 2022 roku byli inicjatorami akcji zbierania pieniędzy przeznaczonych dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Środki te zostały przekazane Ziębickiemu Stowarzyszeniu "Janine", które rozdysponowało je zgodnie z bieżącymi potrzebami mieszkańców Ukrainy przebywającymi obecnie w gminie Ziębice.

W 2020 roku w trakcie wideokonferencji burmistrz Mariusz Szpilarewicz zaproponował Państwu Simcox'om przyjęcie tytułów Honorowych Obywateli Ziębic.

 

 

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Odpowiadasz na komentarz:
BMC
czwartek, 01.01.1970 01:00
A to dobre Kto by chciał zostać honorowym obywatelem Ziebic ha
Obywatel poniedziałek, 06.06.2022 19:48
Władza ludowa w Ziębicach lubi nadawać takie tytuły by później...
BMC poniedziałek, 06.06.2022 17:22
A to dobre Kto by chciał zostać honorowym obywatelem Ziebic ha