Rozpoczęto nowy rok szkolny w gminie Ząbkowice Śląskie. Jakie zmiany zaszły w placówkach w wakacje? [Foto]

czwartek, 1.9.2022 16:17 1888 2

Witaj szkoło! – rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Gminie Ząbkowice Śląskie.

Edukacja kontynuowana będzie w 11 placówkach oświatowych: 3 szkołach podstawowych miejskich, 3 szkołach podstawowych wiejskich z oddziałami przedszkolnymi oraz 5 publicznych przedszkolach. Utworzono 9 klas pierwszych, gdzie zapisano 178 uczniów. W zakresie realizacji zadań wychowania przedszkolnego Gminę Ząbkowice Śląskie wspierają 4 przedszkola niepubliczne, w których łącznie przebywa 216 dzieci.

Informujemy, że uczniowie szkół podstawowych nadal otrzymują darmowe podręczniki szkolne i inną pomoc materialną zgodnie z przepisami prawa. O świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł  ubiegać należy się w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

To także kolejny rok, w którym Gmina Ząbkowice Śląskie organizuje  dowóz i odwóz dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym na terenie naszej gminy. Dowóz będzie realizowany na 8 liniach. Dowozem objętych będzie  364  uczniów. Zabezpieczony będzie również dowóz uczniów z ul. Kamienieckiej wg rozkładu z czerwca 2022 r.

Obecnie przeprowadzane są roboty budowlane i ogromne prace remontowe w trzech budynkach oświatowych: Przedszkolu Publicznym Nr 2, Przedszkolu Publicznym Nr 5 oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich. Są to wielkie inwestycje dla rozwoju naszej oświaty: termomodernizacja szkół i przedszkoli ma na celu oszczędność energii, redukcję emisji zanieczyszczeń, wzrost komfortu użytkowania i poprawę estetyki.

Ponadto w Przedszkolu Publicznym Nr 1 i Żłobku Publicznym został zamontowany nowoczesny monitoring z podglądem na sale oraz na teren wokół budynku. W Przedszkolu Publicznym Nr 4 wyremontowane zostały łazienki wraz  z toaletami. W Szkole Podstawowej Nr 1 wyremontowano toalety, pomalowano kuchnię i przeprowadzono remont korytarza koło toalet. W Szkole Podstawowej Nr 3 doposażono nowe gabinety do nauki przedmiotów technicznych wraz z pełnym wyposażeniem w ramach programu Laboratoria przyszłości. Trwa tu także remont kuchni i stołówki – termin zakończenia 31.10.2022 r. W Szkole Podstawowej w Braszowicach przeprowadzono adaptację pomieszczenia strychowego na gabinet informatyczny, w ramach programu posiłek w szkole i w domu  przygotowano pomieszczenia do wydawania posiłków, odmalowano i odświeżono pomieszczenia sal przedszkolnych, szatni i toalet. We wszystkich placówkach zostały przeprowadzone najpotrzebniejsze remonty i naprawy. Wykonano malowanie sal lekcyjnych, gabinetów, szatni, wewnętrznych ciągów komunikacyjnych  i innych pomieszczeń służących potrzebom placówek. Dokonano gruntowego mycia, sprzątania, przeglądu i konserwacji sprzętu i urządzeń. Pomieszczenia są  przygotowane do realizacji zadań w roku szkolnym 2022/2023.

Gm. Ząbkowice Śl.

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Odpowiadasz na komentarz:
rodzic
czwartek, 01.01.1970 01:00
piękna elewacja szkoły nr 1 na bogato
rodzic czwartek, 01.09.2022 20:57
piękna elewacja szkoły nr 1 na bogato
DZA sobota, 03.09.2022 15:28
tam zatrzymał się czas, kołchoźnik (głośnik) ten sam jak chodziłem...