Wyremontowane pomieszczenia Twierdzy Srebrna Góra wypełnią się wystawami i sprzętami - wykonawca usług wyłoniony!

wtorek, 7.3.2023 13:41 1268 3

Twierdza Srebrna Góra właśnie wyłoniła wykonawcę na dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia sal i pomieszczeń remontowanych w ramach ogromnego, wielomilionowego projektu. 

W Twierdzy Srebrna Góra cały czas dużo się dzieje.

- Prace trwają ponad rok, udało się usunąć tysiące ton gruzu, przemurować setki metrów murów oraz zabudować kilometry instalacji. Jeszcze sporo do zrobienia. Mury po remoncie nie ożyją, jeżeli ich nie zapełnimy ciekawą ekspozycją wystawową. Jesteśmy już krok bliżej tego celu - przekonuje Twierdza Srebrna Góra,

Po skutecznie przeprowadzonym przetargu wyłoniono wykonawcę na dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych zdegradowanych, niedostępnych części pomnika historii – Twierdzy Srebrna Góra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Prac tych podejmuje się firma @aplusv z Wrocławia za kwotę brutto 895 439,86 zł.

Wystawa wypełni całą przestrzeń parteru otwieranej we wrześniu tego roku restauracji, hostelu oraz fragmenty dziedzińca i korony DONJONU. W ramach zadania wyremontowane pomieszczenia wypełni

  • ekspozycja muzealna związana z turystycznym zagospodarowaniem Twierdzy i Srebrnej Góry na przełomie XIX i XX w.;
  •   organizacja wydarzeń kulturalnych (występów, koncertów itp.) z wykorzystaniem zakupionych w projekcie sprzętów multimedialnych;
  •   nawiązanie do akcji harcerskiej  w podziękowaniu i przypomnieniu, że w okresie powojennym do 1965 roku nikt praktycznie nie wykazywał zainteresowania twierdzą. W roku 1966 zorganizowana grupa harcerzy Hufca Dolnośląskiego zajęła się fragmentem twierdzy , rozpoczęli oni wieloletnią akcję harcerską „Akcja Srebrna Góra" opiekując się fortyfikacjami.  Zaproponujemy oprócz tablic informacyjnych, zdjęcia z tego okresu, krzyż harcerski (neon) i  totem do odtwarzania muzyki harcerskiej;
  • gabloty z pamiątkami turystycznymi Twierdzy i ułamki przedwojennych kafli piecowych;
  • zbiór ubrań z epoki, historyczne kapelusze, parasolki;
  •  lunety obserwacyjne na koronie DONJONU;
  •   przedstawienie historii dzieła geniuszu czyli  Kolei Sowiogórskiej powstałej w 1902 roku, wiodącej grzbietami gór z Dzierżoniowa do Radkowa, prowadzącej przez Srebrną Górę wraz  przedwojennymi pocztówkami, oryginalnymi biletami kolejowymi, kopią projektu mostu kolejowego,  pokazaniem szyny „zębatej” i drobnych elementów ;
  •  mapy turystyczne XIX/XX w.
  •   tablica pamiątkowa Fritza Reutera-dla elementów, po konserwacji znalezionych na terenie Twierdzy Srebrna Góra wg oryginału.

 Scenariusz dotyczący ekspozycji pod tytułem HISTORIA TURYSTYKI FORTECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE przygotował prof. Tomasz Przerwa. 

Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 oraz przychylności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

środa, 08.03.2023 11:05
Brawo Wójt - w drogach dziury, deficyt w budżecie ale...
środa, 08.03.2023 14:20
Przed kolejną kadencją tego magika :D
środa, 08.03.2023 19:02
Twierdza to jedyna rzecz, która jeszcze przyciaga kogokolwiek do tej...